ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 6 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชาติครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นายชัยชาญ สิงห์เรือง
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,02:38   อ่าน 396 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 6 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชาติครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นายนราดล ร่ำรวย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,02:34   อ่าน 382 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวันวิสา จันทราทิพย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:42   อ่าน 559 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุสุมา วิมล
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:42   อ่าน 521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:41   อ่าน 513 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายนราดล ร่ำรวย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:41   อ่าน 2158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายชัยชาญ สิงห์เรือง
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:40   อ่าน 640 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวศรัญญา อุตมะ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:40   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:39   อ่าน 514 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:38   อ่าน 520 ครั้ง