ผู้บริหาร

นายแปลก เพ็งยอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2017
ปรับปรุง 25/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 725255
Page Views 886057
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ 056-904459
2 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 641916
3 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ตะพานหิน 056619940
4 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม วชิรบารมี 056692255
5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน 056-619855
6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม
7 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
8 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 056-685255
9 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น โพทะเล 056-601186
10 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล 056-030-387