หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.76 KB
Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB