ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.73 MB 13
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 45
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 53
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 26
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 37
รายชื่อใส่เล่ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 464 KB 154
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 304 KB 225
แบบฟอร์มอนุมัติผลติด 0 , ร ,มส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 46
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 67
แบบฟอร์มกรอกคะแนนกลาง ม.1 ม.2 ปี 2/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 367.45 KB 126
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 /2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 203
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 84
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 322.5 KB 297
ไฟล์ตัวอย่าง Excel กรอกลงเว็บ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336 BYTE 110
แบบฟอร์มกรอกคะแนนกลางชั้นม.1 และ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 530.68 KB 114
ผลงาน IS 3 E.M. Ball 97
ผลงาน IS 3 การทำกระดาษสา 93
ผลงาน IS 3 "เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก" 121
ผลงาน IS 3 กระถางปุ๋ยจากแหน 90
ผลงาน IS 3 การทำอาหารปลาดุกจากวัสดุธรรมชาติ 115
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 945.71 KB 139
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 156
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งานใบตอง Word Document ขนาดไฟล์ 507.32 KB 235
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 140