ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารสอนภาษาซี 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 83
เอกสารสอนภาษาซี 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.34 KB 54
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 /2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 69
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 34
เกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 274
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 322.5 KB 189
ไฟล์ตัวอย่าง Excel กรอกลงเว็บ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336 BYTE 71
แบบฟอร์มกรอกคะแนนกลางชั้นม.1 และ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 530.68 KB 86
ผลงาน IS 3 E.M. Ball 65
ผลงาน IS 3 การทำกระดาษสา 57
ผลงาน IS 3 "เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก" 83
ผลงาน IS 3 กระถางปุ๋ยจากแหน 59
ผลงาน IS 3 การทำอาหารปลาดุกจากวัสดุธรรมชาติ 60
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 945.71 KB 111
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 120
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งานใบตอง Word Document ขนาดไฟล์ 507.32 KB 141
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 111