ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 7
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 9
รายชื่อใส่เล่ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 464 KB 90
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 304 KB 121
แบบฟอร์มอนุมัติผลติด 0 , ร ,มส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 29
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 25
แบบฟอร์มกรอกคะแนนกลาง ม.1 ม.2 ปี 2/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 367.45 KB 69
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 /2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 96
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 50
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 322.5 KB 232
ไฟล์ตัวอย่าง Excel กรอกลงเว็บ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336 BYTE 90
แบบฟอร์มกรอกคะแนนกลางชั้นม.1 และ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 530.68 KB 97
ผลงาน IS 3 E.M. Ball 76
ผลงาน IS 3 การทำกระดาษสา 69
ผลงาน IS 3 "เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก" 106
ผลงาน IS 3 กระถางปุ๋ยจากแหน 70
ผลงาน IS 3 การทำอาหารปลาดุกจากวัสดุธรรมชาติ 73
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 945.71 KB 122
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 141
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งานใบตอง Word Document ขนาดไฟล์ 507.32 KB 176
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 124